Tuesday, January 17, 2017

TRESVISTA

Final Shortlist for Interview

***Please share your SKYPE ID (check your mail) - URGENT


1 Paridhi Dugar
2 Shradha Kothari
3 Suchismita Pramanik
4 Shirin Dutta
5 Chandini Chamaria
6 Arpit Vashishth
7 Dipanjan Basu
8 Himanshu Jaiswal
9 Manjari Bagri
10 Kajal Jain
11 Pallavi Agarwal
12 Priyanka Kaur Popli
13 Krittika Bagree
14 Oindri Ghosh
15 Ashim Jyoti Kalita
16 Harshvardhan Modi
17 Lisha Das
18 Akshay Kumar Sethia
19 Subhankar Parbat
20 Palak Poddar
21 Aayush Murarka
22 Antara Mahanta


Thank you.

No comments: